logo-met-tekst-kleiner-breed

werkzaterdagen

Voor de deelnemers van de werkzaterdagen

 

De dagindeling voor de Batavieren die deelnemen aan een werkzaterdag ziet er uit als

volgt:

 

08.30 uur

De Batavieren melden zich aan bij het Havencommissielid om vervolgens gezamenlijk

kunnen genieten van een heerlijk ontbijt met een warm of koud drankje.

 

08.45 uur

Indeling van eventuele groepjes en de opgave van de werkzaamheden van die dag.

De indeling geschiedt door een lid van de havencommissie.

 

09.00 uur

Aanvang van de werkzaamheden.

 

10.30 uur

Een kwartiertje pauze onder genot van een kop koffie of een ander drankje naar keuze.

(Afhankelijk van de groottevan de groep gaan we eventueel in delen. Dit om de

werkdruk in de Kink ondercontrole te houden).

Tijdens deze pauze kunnende Batavieren die tot 16:00 blijven de keuze voor de lunch

opgeven.

 

12:30 uur

De Batavieren die zich opgegeven hebben voor een halve dag tot 12:30 krijgen als

afsluiting nog een consumptie aangeboden.

 

12.30 uur – 13.00 uur

De Batavieren die zich opgegeven hebben tot 16:00 schuiven aan voor de gratis

gemeenschappelijke lunch.

(Afhankelijk van de grootte van de groep gaan we eventueel in delen. Dit om de

werkdruk in de Kink onder controle te houden).

 

14.30 uur

Een kwartiertje pauze voor een kop koffie of een ander drankje naar keuze.

(Afhankelijk van de grootte van de groep gaan we eventueel in delen. Dit om de

werkdruk in de Kink onder controle te houden).

 

16.00 uur

Einde werkzaamheden.

Het is wel de bedoeling dat een ieder meehelpt om de gebruikte gereedschappen en

materialen ordelijk op te ruimen.

Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd en de materialen opgeruimd zijn kan er nog

een drankje worden genuttigd in deKink.

Namens de HC krijgt u, als dank, de eerste 2 consumpties aangeboden.

 

Opmerking:

  •  U mag gerust meerdere dagen komen assisteren; bovenstaande gegevens blijven dan van toepassing.
  •  Graag bijtijds schriftelijk aanmelden bij havencommissielid Theo Felen. Zijn e-mailadres is: oeht.[antispam].@qpdo.eu of, indien het niet anders kan, telefonisch 024-6414268.
    Mocht dat niet lukken dan kan dat ook via de mail bij de HC-leden Wuf of Hennie worden gedaan.
  • Indien u onverhoopt niet kunt, meldt u zich dan svp af volgens hetzelfde principe als de aanmelding!!
  • Deze dag indeling geldt alleen voor de geplande werkzaterdagen. Als u werkzaamheden verricht op een andere dag, dan is het HC-lid van die dag verantwoordelijk voor de werkzaamheden en de “verzorging”.