logo-met-tekst-kleiner-breed

Privacy-statement

Privacy-statement ZRMV De Batavier
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ZRVM De Batavier van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 
ZRMV De Batavier is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat ZRMV De Batavier de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat ZRMV De Batavier verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. De vereniging ZRMV De Batavier is gevestigd op de van Cittersweg 10, 6606 KJ NIFTRIK.

Waarom verwerkt ZRMV De Batavier uw persoonsgegevens? 
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt als lid of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. 
ZRMV De Batavier verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dit voor het realiseren van haar doelstelling noodzakelijk is. 

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door ZRMV De Batavier:

  • om contact met u te kunnen opnemen; 
  • om u informatie te sturen; 
  • voorleden- en relatiebeheer;  

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens 
ZRMV De Batavier gaat er vanuit dat u toestemming geeft tot het vastleggen van de door u verstrekte gegevens als u zich aanmeldt als lid of contact met ons opneemt. 
Daarnaast is de vereniging ZRMV De Batavier verplicht verantwoording af te leggen over haar activiteiten. Gegevens die noodzakelijk zijn om aan deze plicht te kunnen voldoen worden door ons vastgelegd.

Beveiliging van persoonsgegevens 
ZRMV De Batavier heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig toegang, verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Geen commercieel gebruik 
ZRMV De Batavier zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bewaren van persoonsgegevens 
ZRMV De Batavier bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? 
Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. 
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen :
Als u vragen heeft over ons privacy beleid, neemt u dan contact op met het bestuur van ZRMV De Batavier via de contactgegevens die u op onze websitehttps://debatavier.com kunt vinden.