logo-met-tekst-kleiner-breed

Nieuwsbrief: ALV 2021 - de besluiten

Nieuwsbrief: ALV 2021 - de besluiten

Geplaatst op 14-05-2021  -  Categorie: Algemeen

 

Algemene Ledenvergadering 2021 – de besluiten

 

Beste Batavieren,

 

Op dinsdag 13 april 2021 heeft de ALV plaatsgevonden van ZRMV De Batavier. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de ALV noodgedwongen online gehouden vanwege de beperkende Coronamaatregelen. In de aanloop naar deze ALV is op 8 april in een online bijeenkomst de inhoudelijke presentatie geweest van alle stukken, die reeds van tevoren gepubliceerd stonden op de website. Met deze aanpak was iedereen in de gelegenheid om kennis te nemen van de inhoud van alle agendapunten en al vóór de ALV in de gelegenheid om per e-mail vragen te stellen.

 

Door de online editie van de ALV was er helaas onvoldoende gelegenheid voor de wenselijke interactie tussen leden onderling en tussen leden en het bestuur. Hierdoor ontbreekt de verslaglegging middels de gebruikelijke notulen. De mogelijkheid tot het stellen van vragen is geboden door het gebruik van e-mail en chats. Vragen die betrekking hadden op de agenda zijn beantwoord tijdens de ALV.

 

Belangrijk is het om de resultaten van de stemmingen met u te delen. Daarmee is de ALV 2021 in zijn geheel afgerond.

 

1.      Aanwezigheid

De deelnemers aan de digitale ALV hebben zich geregistreerd. Dit waren 54 leden.

 

 

2.      Stemming agendapunt 3 – Financieel jaarverslag

De verslaglegging is ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. 40 leden hebben gestemd, waarvan 39 het financieel verslag hebben goedgekeurd.


 

 

Stemming agendapunt 4 – Kascommissie

De Kascommissie heeft de vereniging geadviseerd om de kascommissie op te heffen. Voornamelijk omdat cash-geld niet meer wordt gebruikt binnen de vereniging, maar ook omdat binnen het bestuur het ‘vier-ogen principe’ wordt gevolgd. 39 leden hebben gestemd, waarvan 25 ‘voor’. Dit betekent dat het bestuur de mogelijkheden om dit formeel te regelen zal onderzoeken en indien mogelijk, het besluit van de ledenvergadering uit te voeren.

 

4.      Stemming agendapunt 6 – Wijziging statuten

Voortkomend uit het plan van aanpak “Huis op Orde” van het bestuur, zijn onderdelen van de statuten geactualiseerd naar de huidige tijd en situatie. Van de 41 stemmers waren er 39 ‘voor’.
Het bestuur zal nu de gewijzigde statuten voorleggen aan de notaris deze inhoudelijk zal toetsen en tevens zal toetsen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBTR).

 

 

5.      Stemming agendapunt 7 – Aanpassing huishoudelijk reglement en haven reglement

Voortkomend uit het plan van aanpak “Huis op Orde” van het bestuur zijn parallel aan de statutenwijzigingen aanpassingen gedaan aan het Huishoudelijk Reglement en het Havenreglement.

Van de 43 stemmers waren er 41 stemmers ‘voor’.

 

 

 

6.      Stemming agendapunt 9 – Begroting 2020 – 2021

De voorgestelde begroting is akkoord bevonden door 41 van de 43 stemmers.

 

 

7.      Nieuwe bestuurssamenstelling

In een aantal nieuwsbrieven zijn leden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor één van de vacante functies in het bestuur: Voorzitter, Havenexploitatie en Secretaris. Voor de functie van Voorzitter heeft Ton Roes zich kandidaat gesteld en voor Havenexploitatie Maarten Grundmeijer. De voordracht door het bestuur van beide kandidaten heeft niet geleid tot tegenkandidaten of anderszins tot bezwaren, waarmee de voordracht is omgezet in een aanstelling. De functie van secretaris is nog steeds vacant.

 

Op deze plaats willen wij nogmaals onze grote waardering uitspreken voor de afgezwaaide voorzitter Chris Michels. Zijn inzet en betrokkenheid als bestuurder van de vereniging verdient veel waardering!
Bedankt Chris!

 

Inmiddels liggen de meeste boten alweer in het water, een teken dat het seizoen daadwerkelijk is gestart. Geniet van het varen, geniet van onze haven en geniet van de gastvrijheid in en om De Kink!

 

Met hartelijke groet, namens het Bestuur,

 

Edward Verheijen

(waarnemend) Secretaris

 


CLUBGEBOUW DE KINK

Van Cittersweg 8, 6606 KJ Niftrik

Kvk nummer: 40144325 

BEL ONS

Telefoon: 024-6414268  (Havenmeester)

STUUR EEN EMAIL

klik HIER