logo-met-tekst-kleiner-breed

Informatie hijsdagen

Informatie hijsdagen 

 

Aanmelding-hijsdagen

Uw aanmelding voor de hijsdagen dient twee weken vóór de eerste hijsdag in het najaar of het voorjaar binnen te zijn. Dit om de mogelijkheid te hebben een even aantal schepen per hijsdag te kunnen plannen. De indeling gaat op volgorde van het tijdstip van de aanmelding. De exacte uiterste aanmelddata vind u bij de betreffende activiteit in de activiteitenagenda. 

BELANGRIJK

 • Per hijsdag worden er maximaal 40 schepen gehesen.
 • Kies zelf voor gewenste hijstijd. (VOL is VOL). U dient een ander tijdstip te kiezen, of de keuze te maken op een andere / volgende hijsdag.
 • Bij hijsdag UIT in het najaar wordt gevraagd een keuze te maken voor hijsdag 1 of 2 in het voorjaar. 
 • Bij  hijsdag IN het voorjaar wordt gevraagd een keuze te maken voor hijsdag 1 of 2.
 • De inschrijving dient vóór de aangegeven uiterste aanmelddatum gedaan te worden.
 • Annulering is slechts mogelijk tot de aangegeven uiterste aanmelddatum.
 • Na inschrijving wordt u gevraagd meteen te betalen middels Ideal.
 • De keuze die u maakt is bindend.
 • Bij annulering NA de aangegeven aanmelddatum zal er gekeken worden of er nog ruimte is op de andere hijsdag. Is er geen ruimte meer, dan blijf uw schip of in het water of op de kant.
 • Controleert u ook vooraf uw contactgegevens in onze administratie. Denk hierbij aan de juiste naam van uw schip en zorg dat deze duidelijk zichtbaar is. Geef bij afwijkende gegevens de juiste gegevens door aan heet secretariaat. 

Inschrijven

Om in te kunnen schrijven moet u zich eerst aanmelden op de site van de Batavier via Mijn Batavier, daarna gaat u naar de” Activiteitenkalender” en de betreffende “Hijsdag”

 • vinkt u het vakje inschrijven voor de betreffende Schepen uithaaldag “ AAN “
 • klikt u op de knop “Inschrijven”.
 • maakt u een keuze uit een tijdsblok.
 • maakt u een keuze uit de aangeboden hijspakketten.
 • selecteert u uw schip dat gehesen moet worden
 • maakt u een keuze uit de datum waarop u weer IN het water gehesen wil worden.
 • kunt u in het opmerkingen veld wensen kenbaar maken of een toelichting geven, bijvoorbeeld over werkzaamheden op de wal zoals slijpen of lassen.
 • klikt u op de knop “Opslaan”.
 • volgt een overzicht van uw gemaakte keuze. Als dit klopt, dan klikt u op de knop “Voltooien”
 • als u klikt op de link "Bekijk mijn inschrijvingen", dan ziet u een overzicht van de activiteiten waarvoor u bent aangemeld
 • ontvangt u per email een bevestigingsbericht

LET OP DE UITERSTE ANNULERINGS DATA !

 

Toelichting bij de keuzemogelijkheden

Bij het aanmelden moet u de keuze maken voor het hijspakket type LANG, KORT, EIGEN TRAILER of HIJSEN)

U moet bij een LANG, KORT en EIGEN TRAILER pakket ook direct aangeven op welke hijsdag in het voorjaar u er weer in gaat. Dit is noodzakelijk om de indeling van de schepen op het terrein te optimaliseren. 

De tarieven zijn conform de gepubliceerde tarievenlijst op de ledenpagina.

De bedragen die bij de gemaakte keuzes staan zullen u direct na bij de iaanmelding voor de hijsdag in rekening worden gebracht. 

Inhoud pakket LANG:

Op een bok tussen een hijsdag in het najaar en het daarop volgende voorjaar voor pakketprijs

 • 1 x gebruik mobiele kraan najaar 
 • 1 x gebruik mobiele kraan in het er op volgend voorjaar 
 • 1 x afspuiten ( 20 minuten per boot)
 • 2 x gebruik boten trailer 
 • bokhuur heel winterseizoen 

 

Inhoud pakket KORT: 

Op een bok tussen twee hijsdagen in het voorjaar OF in het najaar voor pakketprijs 

 • 2 x gebruik mobiele kraan op hijsdagen in het voorjaar OF het najaar 
 • 1 x afspuiten ( 20 minuten per boot)
 • 2 x gebruik boten trailer 
 • bokhuur max. 40 dagen 

 

Inhoud pakket EIGEN TRAILER: 

Op eigen trailer tussen een hijsdag in het najaar en het daarop volgende voorjaar voor pakketprijs

 • 2 x gebruik mobiele kraan  
 • 1 x afspuiten 20 minuten per boot

 

Inhoud pakket HIJSEN: 

 • Op eigen trailer
 • 1 x gebruik mobiele kraan  
 • 1 x afspuiten bij hijsen UIT (20 minuten per boot)

 

Uw inschrijving betekent niet automatisch dat u ook uit het water kunt. Zoals bij iedereen bekend is het aantal bokken kleiner dan het aantal leden dat op de kant wil. De Batavier beschikt over bokken waarop de schepen geplaatst worden. Op volgorde van aanmelding worden deze toegewezen. Als alle beschikbare bokken zijn uitgegeven worden nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst.

Van de hijscommissie krijgt u bericht of u al of niet uit het water kunt.

Via Mijn Batavier inloggen als lid, kunt bij de betreffende hijsdag activiteit de deelnemerslijst inzien met de tijden waarop de schepen gehesen worden.  Indien er op dinsdagavond nog geen afspraak bekend is, neem dan zelf contact op.

Op het afgesproken uur dient Uw schip bij de hijsplaats klaar te liggen.

U dient minimaal een half uur  voor het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn bij het te water laten, of het uit het water halen van uw schip dit i.v.m. het vrijmaken van de hijsplaats, en het vlot laten verlopen van hijshandelingen. De tijdstippen worden volgens een uur planning afgesproken, maar kunnen iets afwijken.

De schepen worden voor het hijsen in de hijssingels gebracht, door leden van de hijsploeg. Vervolgens zet ook de hijsploeg uw schip op de bok of uw eigen trailer. Indien dit opgegeven is wordt het schip naar de afspuitplaats gereden alwaar u zelf uw schip,  maximaal 20 minuten, met de hogedrukspuit kunt afspuiten. Er zijn schrapers aanwezig voor het verwijderen van hardnekkige mosselen. Na het afspuiten dient u zelf het afval in de container te deponeren en de plaats weer netjes achter te laten.

De schepen op de verenigingsbokken worden vervolgens op het terrein gezet.

Voordat de bok op zijn plaats wordt gezet, bent U verplicht eerst een zeil ter grootte van uw schip neer te leggen, zodat de ondergrond vrij blijft van ongewenste middelen.

Het boknummer en evt bootnaam moet in de winter goed zichtbaar blijven voor snelle herkenning van het schip  cq. eigenaar in geval van calamiteiten.

Indien u het onderwaterschip behandeld heeft met een product (teerachtig of een vet) dat op de hijsbanden kan achterblijven, dient u een bescherming (bijvoorbeeld karton) mee te nemen en te plaatsen tussen band en schip, zodat andere schepen niet met uw product besmeurd kunnen worden. 

 

Verzekering

Het hijsen, transporteren en opslaan van de schepen gebeurt op risico van de eigenaar. Deze dient dus zodanig verzekerd te zijn dat alle schade aan eigen of andere schepen daar verhaald kan worden. Door deelname aan de hijsdagen stemt men automatisch in met deze voorwaarden.

 

Parkeren

Tijdens de hijsdagen mogen er geen auto’s op het terrein komen. Blokkeer met de auto ook niet de poort voor hulpdiensten en auto’s met trailers t.b.v. het hijsen. 

Attentie: er is een parkeerverbod op de toegangsweg naar de haven! Werk daar sportief aan mee. Het is maar 100 meter extra lopen en houdt de entree en toegangsweg daardoor veilig vrij voor eventuele hulp- en nooddiensten.

 

Tijdens de stalling

Rond het terrein zijn stopcontacten beschikbaar. Deze mogen alleen gebruikt worden tijdens de werkzaamheden aan het schip. Na afloop dient de stekker uit het stopcontact gehaald te worden. Help uw collega als hij of zij per ongeluk vergeet de stekker uit het stopcontact te halen. Overtreding hiervan wordt als ernstig beoordeeld en zal niet zonder consequenties kunnen blijven!

U kunt, in uitzondering op deze regel, bij de toezichthouder of een lid van de elektra commissie voor een korte periode toestemming krijgen om de stekker in het stopcontact te laten zitten.   

De laatste week voor de tewaterlating mogen de stekkers er in blijven, uitsluitend om de accu’s te laden.

De bokken moeten altijd verplaatst kunnen worden. U dient trappen en ladders alleen aan de binnenzijde van de bok te bevestigen

Een week voor de eerste hijsdag in het voorjaar worden schepen verplaatst zodat de schepen die er dan ingaan gemakkelijk opgepakt kunnen worden. 

 

Milieu

Voor de opslag van en werkzaamheden met gevaarlijke stoffen dient u te handelen in overeenstemming met de aanwijzingen, waarschuwingen of gegevens op de verpakking of het bij de desbetreffende stoffen behorende veiligheidsinformatieblad.

Het is verboden producten te verwerken die wettelijk niet toegestaan zijn. Bij het schuren, krabben of borstelen mag het afval niet op de grond komen en dus is een zeil noodzakelijk.

Opslag van en werkzaamheden met vloeibare gevaarlijke stoffen dient u plaats te laten hebben boven een vloeistofdichte vloer of gelijke voorziening. De vloeistofdichte vloer of voorziening dient vervaardigd te zijn van onbrandbaar en hittebestendig materiaal en is bestand tegen de inwerking van de in gebruik zijnde gevaarlijke stoffen. De vloeistofdichte vloer of voorziening is permanent tegen inregenen beschermd. U dient er op toe te zien dat deze maatregelen adequaat worden gehandhaafd.

Om verwaaien van afvalstoffen buiten de vloeistofkerende voorziening te voorkomen, dient u wind-werende voorzieningen toe te passen.

U dient al het afval na elke “gewerkte” dag direct te verwijderen en in de restafvalcontainer te deponeren.

Uw schuurmachine moet voorzien zijn van een goed functionerende stofzak of een adequate afzuiging.

Zorg dat er geen schuursel of ander soort verontreiniging op het schip van de buurman  terecht kan komen.

Het opslaan van open verfpotten, met of zonder kwast, is onder het schip niet toegestaan.

Verfspuitwerkzaamheden waarbij verf met een nevelspuit wordt opgebracht mag alleen in een speciaal daartoe bestemde ruimte. Door het ontbreken van deze voorziening is het spuiten dus niet toegestaan!

Indien aan het schip geslepen en/of gelast gaat worden, moet het schip apart gezet worden. U dient dit vóór de hijsdag aan te geven!

Afvalstoffen die bij onderhoud en reparatie van pleziervaartuigen of onderdelen daarvan vrijkomen, dient u tijdens die werkzaamheden op te vangen en in daarvoor geschikte voorzieningen te deponeren of zelf af te voeren.

 

Naleving

Wij zijn als haven wettelijk verplicht u op deze milieuzaken te wijzen en er op toe te zien dat deze nageleefd worden. Maar niet alleen omdat het een wettelijke verplichting is, maar vooral omdat ons het milieu ter harte gaat, zullen wij hier ook streng op toestaan en geconstateerde overtredingen niet zonder consequenties laten.

Overheidsinstanties controleren ons ook op onze naleving en kunnen de vereniging (aanzienlijke) boetes geven bij overtredingen. Eventueel opgelegde boetes zullen op de veroorzakende leden worden verhaald.

 

Terug naar de activiteiten pagina klik hier