logo-met-tekst-kleiner-breed

Informatie hijsdagen

 

Informatie hijsdagen 

 

Aanmelding-hijsdagen

Uw aanmelding voor de hijsdagen dient vóór 1 september en voor 1 maart binnen te zijn. 

Dit om de mogelijkheid te hebben een even aantal schepen per hijsdag te kunnen plannen. 

De indeling gaat op volgorde van het tijdstip van de aanmelding

Attentie:

-       Controleert u de juiste naam van het te hijsen schip en zorgt u er voor, dat de naam goed leesbaar op het schip zichtbaar is.

-       Controleert u ook vooraf uw contactgegevens in onze administratie.

 

Inschrijven

Om in te kunnen schrijven moet u zich eerst aanmelden, daarna gaat u naar de activiteitenkalender en de betreffende Hijsdag:  

-       vinkt u het vakje inschrijven voor de betreffende Schepen uithaaldag AAN 

-       klikt u op de knop Inschrijven 

-       selecteert u uw schip dat gehesen moet worden

-       maakt u een keuze uit de aangeboden hijspakketten

-       maakt u een keuze uit een tijdsblok

-       maakt u een keuze uit de datum waarop u weer IN het water gehesen wil worden

-       kunt u in het opmerkingen veld wensen kenbaar maken of een toelichting geven, bijvoorbeeld over werkzaamheden op de wal zoals slijpen of lassen

-       klikt u op de knop Opslaan

-       volgt een overzicht van uw gemaakte keuze, als dit klopt, dan klikt u op de knop Voltooien

-       als u klikt op de link "Bekijk mijn inschrijvingen", dan ziet u een overzicht van de activiteiten waarvoor u bent aangemeld

-       ontvangt u per email een bevestigingsbericht

 

Afmelden voor een activiteit kunt u doen door in het overzicht van uw inschrijvingen op het rode kruisje te klikken. 

 

LET OP: vanaf najaar 2018 is het niet meer nodig om u voor de hijsdag IN apart aan te melden. 

Dus als u een LANG, KORT of EIGEN TRAILER pakket heeft gekozen, dan heeft u bij deze aanmelding ok al aangegeven wanneer u weer in het water gehesen wil worden.

De planning van de hijsdagen IN wordt op basis van de aanmeldingen voor de pakketten LANG, KORT en EIGEN TRAILER gemaakt.

Alleen voor pakket HIJSEN moet u zich voor de betreffende hijsdag aanmelden.

 

Na het aanmelden krijgt u een bevestigingsbericht en kunt u op de website ook uw inschrijving (op volgorde van aanmelding) met uw keuze zien.

Op de website kunt u zien voor welke activiteiten welke leden zich hebben aangemeld.

Uw opgave kan hier, tot twee weken voor de hijsdatum, geannuleerd worden. Automatisch volgt dan weer een bevestiging.

 

Toelichting bij de keuzemogelijkheden 

 

Tijdens het aanmelden moet u de keuze maken voor het hijspakket type LANG, KORT, EIGEN TRAILER of HIJSEN)

U moet bij een LANG, KORT en EIGEN TRAILER pakket ook direct aangeven op welke hijsdag in het voorjaar u er weer in gaat.

Dit is noodzakelijk om de indeling van de schepen op het terrein te optimaliseren.

De tarieven zijn conform de gepubliceerde tarievenlijst op de ledenpagina. Mogelijk wordt deze nog gecorrigeerd.

De bedragen die bij de gemaakte keuzes staan zullen u direct na de hijsdag in rekening worden gebracht. 

 

Inhoud pakket LANG: 

Op een bok tussen een hijsdag in het najaar en het daarop volgende voorjaar voor pakketprijs

- 1 x gebruik mobiele kraan najaar 

- 1 x gebruik mobiele kraan in het er op volgend voorjaar 

- 1 x afspuiten 

- 2 x gebruik boten trailer 

- bokhuur heel winterseizoen 

  

Inhoud pakket KORT: 

Op een bok tussen twee hijsdagen in het voorjaar OF in het najaar voor pakketprijs 

- 2 x gebruik mobiele kraan op hijsdagen in het voorjaar OF het najaar 

- 1 x afspuiten 

- 2 x gebruik boten trailer 

- bokhuur max. 40 dagen 

 

Inhoud pakket EIGEN TRAILER: 

Op eigen trailer tussen een hijsdag in het najaar en het daarop volgende voorjaar voor pakketprijs

- 2 x gebruik mobiele kraan  

- 1 x afspuiten 

 

Inhoud pakket HIJSEN: 

- Op eigen trailer

- 1 x gebruik mobiele kraan  

- 1 x afspuiten bij hijsen UIT

 

Uw inschrijving betekent niet automatisch dat u ook uit het water kunt. Zoals bij iedereen bekend is het aantal bokken kleiner dan het aantal leden dat op de kant wil. De Batavier beschikt over bokken waarop de schepen geplaatst worden. Op volgorde van aanmelding worden deze toegewezen. Als alle beschikbare bokken zijn uitgegeven worden nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst.

Van de havencommissie krijgt u bericht of u al of niet uit het water kunt.

 

Tijdstip van hijsen

Vanaf de maandag voor de hijsdag krijgt u in de activiteit de definitieve planning te zien (op uur niveau). Indien er op dinsdagavond nog geen afspraak bekend is, neem dan zelf contact op.

Op het afgesproken uur dient Uw schip bij de hijsplaats klaar te liggen.

 

U dient ook op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn bij het te water laten van uw schip i.v.m. het vrijmaken van de hijsplaats in het water en het afmeren op de ligplaats. De tijdstippen worden volgens een uur planning afgesproken, maar kunnen iets afwijken.

 

De schepen worden voor het hijsen in de hijssingels gebracht, door leden van de hijsploeg. Vervolgens zet ook de hijsploeg uw schip ook op de bok of uw eigen trailer. Indien dit opgegeven is wordt het schip naar de afspuitplaats gereden alwaar u zelf uw schip, binnen 20 minuten, met de hogedrukspuit kunt afspuiten. Er zijn schrapers aanwezig voor het verwijderen van hardnekkige mosselen. Na het afspuiten dient u zelf het afval in de container te deponeren en de plaats weer netjes achter te laten.

 

De schepen op de verenigingsbokken worden vervolgens op het terrein gezet.

Voordat de bok op zijn plaats wordt gezet, kunt u ter plaatse daarvan eerst een zeil ter grote van uw schip neerleggen, zodat de ondergrond vrij blijft van ongewenste middelen.

 

Indien u het onderwaterschip behandeld heeft met een product (teerachtig of een vet) dat op de hijsbanden kan achterblijven, dient u een bescherming (bijvoorbeeld karton) mee te nemen en te plaatsen tussen band en schip, zodat andere schepen niet met uw product besmeurd kunnen worden. 

 

Verzekering

Het hijsen, transporteren en opslaan van de schepen gebeurt op risico van de eigenaar. Deze dient dus zodanig verzekerd te zijn dat alle schade aan eigen of andere schepen daar verhaald kan worden. Door deelname aan de hijsdagen stemt men automatisch in met deze voorwaarden.

 

Parkeren

Tijdens de hijsdagen mogen er geen auto’s op het terrein komen. Blokkeer met de auto ook niet de poort voor hulpdiensten en auto’s met trailers t.b.v. het hijsen. 

Attentie: er is een parkeerverbod op de toegangsweg naar de haven! Werk daar sportief aan mee. Het is maar 100 meter extra lopen en houdt de entree en toegangsweg daardoor veilig vrij voor eventuele hulp- en nooddiensten.

 

Tijdens de stalling

Rond het terrein zijn stopcontacten beschikbaar. Deze mogen alleen gebruikt worden tijdens de werkzaamheden aan het schip. Na afloop dient de stekker uit het stopcontact gehaald te worden. Help uw collega als hij of zij per ongeluk vergeet de stekker uit het stopcontact te halen. Overtreding hiervan wordt als ernstig beoordeeld en zal niet zonder consequenties kunnen blijven!

U kunt, in uitzondering op deze regel, bij de toezichthouder of een lid van de elektra commissie voor een korte periode toestemming krijgen om de stekker in het stopcontact te laten zitten.   

De laatste week voor de tewaterlating mogen de stekkers er in blijven, uitsluitend om de accu’s te laden.

 

De bokken moeten altijd verplaatst kunnen worden. U dient trappen en ladders niet aan de buitenzijde van de bok vast te maken, maar alleen aan de binnenzijde.

Een week voor de eerste hijsdag in het voorjaar worden schepen verplaatst zodat de schepen die er dan ingaan gemakkelijk opgepakt kunnen worden. 

 

Milieu

Voor de opslag van en werkzaamheden met gevaarlijke stoffen dient u te handelen in overeenstemming met de aanwijzingen, waarschuwingen of gegevens op de verpakking of het bij de desbetreffende stoffen behorende veiligheidsinformatieblad.

Het is verboden producten te verwerken die wettelijk niet toegestaan zijn. Bij het schuren, krabben of borstelen mag het afval niet op de grond komen en dus is een zeil noodzakelijk.

 

Opslag van en werkzaamheden met vloeibare gevaarlijke stoffen dient u plaats te laten hebben boven een vloeistofdichte vloer of gelijke voorziening. De vloeistofdichte vloer of voorziening dient vervaardigd te zijn van onbrandbaar en hittebestendig materiaal en is bestand tegen de inwerking van de in gebruik zijnde gevaarlijke stoffen. De vloeistofdichte vloer of voorziening is permanent tegen inregenen beschermd. U dient er op toe te zien dat deze maatregelen adequaat worden gehandhaafd.

Om verwaaien van afvalstoffen buiten de vloeistofkerende voorziening te voorkomen, dient u wind-werende voorzieningen toe te passen.

U dient al het afval na elke “gewerkte” dag direct te verwijderen en in de restafvalcontainer te deponeren.

Uw schuurmachine moet voorzien zijn van een goed functionerende stofzak of een adequate afzuiging.

 

Zorg dat er geen schuursel of ander soort verontreiniging op het schip van de buurman  terecht kan komen.

Het opslaan van open verfpotten, met of zonder kwast, is onder het schip niet toegestaan.

Verfspuitwerkzaamheden waarbij verf met een nevelspuit wordt opgebracht mag alleen in een speciaal daartoe bestemde ruimte. Door het ontbreken van deze voorziening is het spuiten dus niet toegestaan!

Indien aan het schip geslepen en/of gelast gaat worden, moet het schip apart gezet worden. U dient dit vóór de hijsdag aan te geven!

Afvalstoffen die bij onderhoud en reparatie van pleziervaartuigen of onderdelen daarvan vrijkomen, dient u tijdens die werkzaamheden op te vangen en in daarvoor geschikte voorzieningen te deponeren of zelf af te voeren.

 

Naleving

Wij zijn als haven wettelijk verplicht u op deze milieuzaken te wijzen en er op toe te zien dat deze nageleefd worden. Maar niet alleen omdat het een wettelijke verplichting is, maar vooral omdat ons het milieu ter harte gaat, zullen wij hier ook streng op toestaan en geconstateerde overtredingen niet zonder consequenties laten.

Overheidsinstanties controleren ons ook op onze naleving en kunnen de vereniging (aanzienlijke) boetes geven bij overtredingen. Eventueel opgelegde boetes zullen op de veroorzakende leden worden verhaald.

 

Terug naar de activiteiten pagina klik hier