logo-met-tekst-kleiner-breed

Bij nieuwsbrief 9 Rijkswaterstaat verlaagt de kribben

Optisch bredere Waal vraagt om oplettendheid pleziervaart 

 

Rijkswaterstaat verlaagt de kribben op het traject Nijmegen – Gorinchem. Hierdoor verbetert de doorstroming van de Waal. De verlaagde kribben zijn minder goed zichtbaar, omdat ze vaker onder dan boven water staan. Dit vraagt om extra oplettendheid van de pleziervaart.  

 

Rivieren in Nederland verliezen ruimte: het regent vaker en harder en de rivier moet dan meer water afvoeren en bergen. Dat vergroot de kans op overstromingen. Om dit tegen te gaan creëert Rijkswaterstaat meer ruimte voor de rivieren. Een van de manieren waarop Rijkswaterstaat dit doet, is door de kribben in rivieren te verlagen. Bij hoogwater stroomt het water dan beter door. 

Dit gebeurt ook in de Waal: tussen Gorinchem en Nijmegen worden 450 kribben verlaagd. Op het traject Nijmegen – Tiel is dit al gebeurd. Bij normale waterstanden lijkt de rivier daardoor breder dan u gewend bent. De kribben zijn dan alleen zichtbaar via de kribbakens die boven het water uitsteken. De bakens staan op de kop van de krib of de krib wordt gemarkeerd door een obstakelton, die aan de rivierzijde van de kribkop ligt.

Houd afstand!
 

Oevers 1 

Oevers 2 

Oevers 3 

Oevers 5 

Oevers 4 

 

 

Om voldoende vaardiepte te garanderen is het belangrijk om niet tussen kribbaak en oever te passeren. Houdt minimaal tien meter afstand van de kribbaak aan de rivierzijde en vijf meter van een obstakelton. Zo weet u zeker dat u geen kans loopt onder water een krib te raken.

Vaar veilig 
Om de veiligheid op het water te bevorderen, richtRijkswaterstaat daarnaast op verschillende plekken aanvullende geulen in voor de recreatievaart. Beroeps- en recreatievaart worden dan zo veel mogelijk gescheiden. Deze geulen liggen altijd achter de hoofdbetonning, die rood of groen is en worden aan de oeverzijde gemarkeerd door roodwitte of groenwitte betonning. Ook in de bocht van de Waal bij Nijmegen is een recreatievaargeul aangelegd.


De Waal is de breedste en drukst bevaren waterweg van West-Europa met een gemiddelde van 400 vaarbewegingen van grote binnenvaartschepen per dag. Vaar veilig en ga goed voorbereid het water op. Kijk voor tips en informatie over veilig varen op www.varendoejesamen.nl.

 

Meer informatie over de kribverlagingen vindt u via: op www.ruimtevoorderivier.nl en www.rws.nl onder de zoekterm kribverlaging.