logo-met-tekst-kleiner-breed

Aanvraag toegang

Aanvraag formulier toegang Haven

ZRMV de Batavier heeft een afgesloten terrein en op haar terrein afgesloten ruimten.
Leden kunnen tot het terrein en een deel van de afgesloten ruimten toegang krijgen via
a. een pincode of (voor toegangslooppoort en toiletten)
b. een telefoonnummer waarmee zij de toegangspoort kunnen openen (voor toegangsschuifpoort)
c. een chipsleutel (voor toegangsschuifpoort, toiletten en Spinaker)

Middels dit formulier dient u een aanvraag in voor een of meerdere van de hierboven genoemde toegangsvormen.

LET OP! Vul uw gegevens in zoals u bent ingeschreven bij de Batavier.

Accoord verklaring

Om uw aanvraag te bevestigen dient u per aanvraag € 2,50 te betalen. Met deze betaling bevestigd u tevens dat u akkoord gaat met het hieronder getoonde reglement.

Reglement toegang systemen Art. 1. Toegangsmogelijkheden
ZRMV de Batavier heeft een afgesloten terrein en op haar terrein afgesloten ruimten. Leden kunnen tot het terrein en een deel van de afgesloten ruimten toegang krijgen via
a. een pincode of (voor toegangslooppoort en toiletten)
b. een telefoonnummer waarmee zij de toegangspoort kunnen openen (voor toegangsschuifpoort)
c. een chipsleutel (voor toegangsschuifpoort, toiletten en Spinaker)
Deze systemen zijn uitsluitend bedoelt voor leden, passanten, camperaars en door het bestuur toegelaten leveranciers.

Art. 2. Aanvragen
Leden kunnen een chipsleutel, pincode en/of telefoonnummer aanvragen via de website van onze vereniging. Om uw aanvraag te kunnen doen dient u direct €  2,50 euro (prijspeil 2020) aan verwerkingskosten te voldoen. Deze verwerkingskosten dienen direct bij de aanvraag op de site middels iDEAL te worden afgerekend. Alleen dan wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Per lid kunnen 2 chipsleutels, een pincode en 2 toegangstelefoonnummers worden geregistreerd. Voor de chipsleutel geldt bovenop het verwerkingstarief een borg, zie tarievenlijst. Aan de pincode en de toegangstelefoonnummers zijn geen kosten verbonden. Echter deze worden alleen verstrekt aan leden nadat de contributie is betaald is/er geen achterstand is in betaling. Passanten, camperaars krijgen via de havenmeester of nabetaling via de AanUit.net app een pincode en/of toegangstelefoonnummer. De pincode en het toegangstelefoonnummer is alleen te gebruiken tijdens de periode dat het lig of sta geld is betaald. De verwerkingskosten voor passanten en camperaars is verwerkt in het lig of sta geld.

Art. 3. Gebruik
Leden, passanten, camperaars en door het bestuur toegelaten leveranciers zijn verantwoordelijk voor het gebruik van deze middelen. Zij mogen zichzelf of haar gasten alleen dan toegang verlenen wanneer zij hier zelf toezicht op hebben. Het is dus ten strengste verboden andere op afstand toe te laten tot de het terrein van de Batavier of een van de ruimtes op de haven. De pincode wordt regelmatig gewijzigd. De nieuwe pincode wordt als u hierom gevraagd hebt naar het hiervoor geregistreerde e mail adres gestuurd.

Art 4. Wijziging gegevens
Als u een pincode en/of telefoonnummer gebruikt voor de toegang tot de haven of een van de faciliteiten dan moet u wanneer deze wijzigen, dit direct bij ons melden, zodat dit e mail adres en/of telefoonnummer uit de lijst kan worden verwijderd. Het niet melden van wijzigen wordt beschouwd als misbruik, immers u kunt dan niet meer instaan voor de veiligheid van het e mail adres en/of telefoonnummer. Voor het activeren van nieuwe e mail adres en/of telefoonnummer geldt dezelfde procedure als beschreven bij art. 2.

Art. 4. Misbruik
Wanneer leden, passanten, camperaars en door het bestuur toegelaten leveranciers zich niet houden aan het geen in art. 3. beschreven gebruik, dan zullen de beschikbaar gestelde toegangsmogelijkheden direct worden geblokkeerd.

Art. 5. Beëindiging
• Bij de beëindiging van het lidmaatschap voor leden,
• bij het verlaten van de haven voor passanten en camperaars,
• of wanneer deze toegangsmiddelen niet gebruikt zijn conform art. 3.
• of als er niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan, dan zullen de toegangsmiddelen worden geblokkeerd en wordt het gebruik als beëindigd beschouwd.

Art. 6. Vraag om her activering
Wanneer een van de toegangsmiddelen is geblokkeerd om welke reden dan ook en men wil opnieuw gebruik maken van deze systemen, dan zal dit opnieuw moeten worden aangevraagd, zoals beschreven bij art. 2.

Vul hieronder de velden in die van toepassing zijn. Wilt u een voor een mobiele telefoon toegang tot de haven, dan vult u alleen de gegevens bij het eerste nummer in.

Wilt u voor twee mobiele telefoonnummers toegang te de haven, dan vult u de gegevens bij beide nummers in.

Beveiligings code Beveiligings code