logo-met-tekst-kleiner-breed

Algemene ledenvergadering 2021 Agenda

Agenda Algemene ledenvergadering 13 april 2021

ivm de Coronacrisis zal deze ALV online via een Teams vergadering plaatsvinden

Ga naar www.zrmv.nl , hier vindt u de link naar de Teamsvergadering

 1. Opening en mededelingen
  1. Welkom
  2. Punten voor de rondvraag indienen via de mail info@debatavier.com
  3. Moment van stilte voor overledenen
  4. Welkom aan de nieuwe leden
  5. Overige mededelingen

 2. Vaststellen notulen Notulen ALV 19 mei 2020 Bijlage 1

 3. Financieel Jaarverslag 2019-2020
  1. Financieel jaarverslag - Bijlage 2
  2. Toelichting bij de cijfers - Bijlage 3
  3. Advies Kascommissie betreffende de jaarstukken – Bijlage 4
  4. Besluit ALV

 4. Advies kascommissie over het vervolg en verkiezing kascommissie
  1. Besluit over het advies van de kascommissie om de kascommissie op te heffen
  2. Wanneer er niet gekozen wordt tot opheffing, dan zal er een verkiezing van de kascommissie plaatsvinden.

 5. Algemeen Jaarverslag – Bijlage 5
  1. Bestuurlijk/Secretariaat
  2. Kink, Evenementen & activiteiten
  3. Haven & terrein

 6. Aanpassing statutenBijlage 6a
  1. Periode verenigingsjaar gelijk maken aan kalender jaar
  2. Camperbeleid <> doelstelling vereniging
  3. Aanpassing om het geheel leesbaarder en duidelijker te maken
   Toelicht bij de wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement

 7. Aanpassing huishoudelijk reglement en havenreglement
  1. Huishoudelijk reglement - Bijlage 6b
  2. Havenreglement - Bijlage 6c
     -  
 8. Plannen voor 2020-2021 en verderBijlage 7
  1. Haven en Terrein
  2. Activiteiten

 9. Begroting 2020-2021Bijlage 8

 10. Bestuursverkiezing - Bijlage 9

 11. Rondvraag en sluiting

Overdracht bestuursfuncties
---